Tohumluk Vakfı

Köy ve kırsala yönelik olarak ekonomik ve kırsal kalkınmaya öncü ve yardımcı olmayı, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi, milli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı ve desteklemeyi, köy ve kırsal kesimdeki doğal varlıklar ve halk sağlığını korumayı, amaçlara yönelik hukuksal alanda mücadele etmeyi ve köylüsüyle şehirlisiyle çalışan, üreten, okuyan ve paylaşan bireylerin nitelik ve nicelik olarak arttırılmasına yönelik eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor alanlarında ve bunları destekleyen iktisadi alanlarda etkinlikler ve çalışmalar yapmayı, oluşturmayı, yürütmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Tohumluk Vakfı, 17 Mart 2020 tarihinde resmen kurulmuştur. Vakfın kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetenin 97. sayfasında ilan edilmiştir.

Ankara Gölbaşı’ndaki Subaşı Köyü ile 2018 yılının Haziran ayında başlayan tanışıklığımız bugüne değin sürmüştür. Bu süreçte köylü ile tanışıklığı arttırma niyetiyle yaptığımız aralıksız ziyaretler sırasında, vakfımızın kuruluş amacını oluşturan sebepler ortaya çıkmıştır. Köy ve köylü ile şehir ve şehirli arasında zaman içinde oluşun kopukluklar sebebiyle ülke çapında etkisini hissettiğimiz iletişim sorununun boyutu, bizleri bir araya gelmeye ve bu sorunsalı hafifletmeye ve yahut çözmeye yönelik çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda, bu güne kadar münferit çabalarımız ile ufak da olsa bazı adımlar atılmıştır. 

​Bugüne kadar yapılan gözlemlerimize dayanarak, belki de türünde tek olacak bir vakıf olarak köyde sağlık, tarım, hayvancılık, arıcılık, sanat, kültür, hukuk, eğitim, kooperatifçilik, spor gibi her türlü alanda yapabileceğimiz projeler ile toplumsal birlikteliğimize büyük katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Devlet memurlarının, bireylerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının vakfımıza gösterdiği ilgi ve yakınlık da, projelerimizde pek çok çözüm ortağına sahip olacağımızı ve sağlam adım atacağımızı ispatlar nitelikte... 

Vakfımızın kuruluşunda bulunarak maddi ve yahut manevi destek olacağını bildiren tüm üyelerimize “TOHUMLUK”un uğur getirmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

SEN DE ONLARCA KOLDAN BİRİ OLMAK İÇİN